fbpx

KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ÇERÇEVESİNDE BİLGİLENDİRME METNİ, RIZA BEYANI VE SADAKAT KART ÜYELİK/ONAY METNİ
MUSTAFA ŞAHİN (MUSTAFA ŞAHİN veya bymusstafa olarak anılacaktır) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu olarak müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin ve ziyaretçilerimizin kişisel verilerini bu metin içerisinde belirtilen koşullarla işleyecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere aktarabileceğiz. İşbu aydınlatma metni ile sizleri bilgilendiriyor ve aşağıda belirtilen kişisel verileriniz için ve yine aşağıda belirtilen şekilde rızanızı (Müşteriler için istisna aşağıda belirtilmiştir.) ve tarafınıza elektronik ticari ileti gönderilebilmesi için onayınızı talep ediyoruz.​

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı, Hukuki Sebebi ve İşlenen Kişisel Verileriniz

Tarafınıza ait kişisel bilgiler; mağazalarımızı ve web sitemizi ziyaretiniz, alışverişleriniz, bymusstafa kart ayrıcalığı tanımlanması süreçleri sırasında sizlere gönderilen kısa mesaj içindeki linkte yer alan açıklamalar ve form uyarınca elektronik ortamda doğrudan sizlerden alınarak sistemlerimize işlenmektedir

bymusstafa mağazalarından veya web sitesinden yaptığınız alışverişler nedeniyle fatura kesilmesi, web sitesiüyeliği veya by kart programı üyeliğini kabul etmeniz durumunda amacıyla bu verilerinizden; kimlik bilgileri (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No); iletişim verileri (E-mail adresi, Telefon bilgileri, Adres), satın aldığınız ürünlere ait bilgiler ve mağaza içinde güvenlik kameralarına yansıyan görsel veriler; bymusstafa tarafından, Kanunun 5. Maddesi 2 Fıkrası uyarınca alım satım sözleşmenin kurulması, ifası, üyelik sözleşmesinin kurulması ve ifası, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü ve haklarınıza zarar vermemek koşuluyla meşru menfaatlerimiz kapsamında işlenecektir. Bu bilgilerin yanı sıra sizlere özel kampanyalar düzenlenmesi ve bymusstafa kart kapsamında özel indirimler tanımlanabilmesi için Taraftarı olduğunuz takım, Doğum Tarihi, Cinsiyet, Meslek ve Evlilik tarihine ilişkin bilgileriniz de toplanacak olup bu verilerinizin işlenmesi için açık rızanız talep edilmektedir.

Tarafınızla herhangi bir ürün, hizmet satışı veya üyelik ilişkisi kurulmamış olması halinde ise sizleri tanımak ve sistemlerimize kaydetmek suretiyle, yukarıda sayılan verileriniz de aşağıdaki amaçlar için açık rızanıza istinaden işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz ; by kart üyelik sözleşmesi süreçlerinin ifası, Mal/Hizmet Satış ve Satış Sonrası Destek Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürünlerimize Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi ,Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi ve Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Talep ve Şikayetlerin karşılanması, İletişim Faaliyetleri ve Bilgi güvenliğinin sağlanması gibi amaçlarla işlenmektedir

Kişisel Verilerin Paylaşımı ve Aktarımı

bymusstafa tarafından burada belirtilen kişisel verileriniz, mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla; yasal zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlarına, şirketimizin bünyesinde bulunduğu Twom tekstil san. ve tic.ltd ve bymusstafa sizlere ürün ve hizmetlerimizi ulaştırmak için işbirliği içinde bulunduğumuz iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, (Ürünlerin teslimi için Kargo, Müşteri ilişkileri için çağrı merkezi gibi) işbu verilerin yukarıda belirtilen işleme sebepleri nezdinde Kanunun 8.maddesi uyarınca aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi İçin Rıza ve İzin Yöntemi

Dijital ortamda, SMS metni içinde bilginize sunulan işbu kişisel verilerin işlenmesi Aydınlatma Metni linkindeki hususları ve aşağıda by kart üyeliği için belirtilen hususları uygun bulup, onay kutucuklarını işaretleyerek kaydet butonuna basmanız durumunda izin/onay işleminizi tamamlanmış olacaktır. İşlem sonrası bildirdiğiniz E POSTA adresinize bilgilendirme mesajı gönderilecektir. İzinlerinizi geri almak için her zaman bymusstafa ya’a başvurabilirsiniz.

Kanun Kapsamındaki Haklarınız

Kişisel veri sahibi ilgili kişiler olarak, Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

bymusstafa.com internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Koruma Politikasından detaylara ulaşabilir, taleplerinizi yazılı olarak şirket adresimize veya kvkkbasvuru@dsdamat.com.tr adresine, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızca D’S damat’a daha önce bildirilen elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletmeniz durumunda talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır.

bymusstafa-mustafa şahin (VERİ SORUMLUSU)

ADRES: Aktekke Mah. Yalçın Cad. Barutçuoğlu AVM Kat:1 No:69 Kastamonu

 

TELEFON: 0850 532 6783 – 5325434656

MERSİS: 0644032088500011

WEB ADRESİ: www.dsdamat.com

 

KİŞİSEL VERİLER İÇİN AÇIK RIZA METNİ

Bymusstafa-Mustafa Şahin (bymusstafa-mustafaşahin) tarafından, tarafıma SMS içinde link ile gönderilen bu bilgilendirme metnini okudum. Bu metin kapsamında açıklandığı şekilde kişisel verilerimin işleneceğini anladım. Yukarıda açıklandığı şekilde açık rızamı gerektiren kişisel verilerimin Or-Pa Pazarlama ve Teks. San. A.Ş. tarafından yine bu metin kapsamında belirtilen amaçlarla işlenmesine, AÇIK RIZA veriyorum.

 

​SADAKAT KART ÜYELİK PROGRAMI KATILIM KOŞULLARI

Bymusstafa-Mustafa Şahin (Bymusstafa-Mustafa Şahin) tarafından, Bymusstafa KART PROGRAMI, programa dahil olmak isteyen ve üyelik koşullarını kabul eden müşterilere ve kişilere özel kampanyalar, kişiye özel ürün ve hizmetler geliştirmek ve sunmak, özel indirimler sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir üyelik programıdır.

Bu program kapsamında üyeler, Kişisel verilerle ilgili aydınlatma metninde açıklandığı şekilde kişisel bilgilerinin, yine aynı metinde belirtilen amaçlar ve hukuki gerekçelerle işleneceği hususunda detaylı olarak bilgilendirildiklerini kabul ederler.

Bymusstafa-Mustafa Şahin kapsamına dahil olan her bir üye için bir sadakat kart tanımlanacak ve üye bu kart ile işlem yapabilecektir.

Bymusstafa-Mustafa Şahin ücretsizdir. Bymusstafa-Mustafa Şahin tek taraflı olarak her zaman ile ilgili uygulamaları değiştirme, programı iptal etme ve durdurma hakkına sahiptir.

Bymusstafa-Mustafa Şahin PROGRAMI 18 yaşın üzerinde olan gerçek kişiler üye olabilir.

Üye, işbu Sözleşme kapsamında onay vermesi ile birlikte, Bymusstafa-Mustafa Şahin PROGRAMI yürütülecek uygulamalar çerçevesinde Bymusstafa-Mustafa Şahin VE Twom tekstil san. tic. ve ltd. şti tarafından genel ve özet kampanyalar, avantajlar, ürün, hizmet tanıtımları, reklam, pazar araştırmaları anketleri ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin vermiş olacağını bilir ve kabul eder. Üye, Bymusstafa-Mustafa Şahin üyesi olurken verdiği bilgilerinin bu amaçlarla kullanılacağını bilir ve kabul eder.

Bymusstafa-Mustafa Şahin kart üye programı sisteminin altyapısındaki arızalar nedeniyle geç veya yanlış alınan duyuru, promosyon puan vb.’den, Üye’ye imkan sağlanamamasından dolayı Bymusstafa-Mustafa Şahin sorumlu tutulamaz.

Üye Bymusstafa-Mustafa Şahin kapsamında kazandığı haklarından, geçerli koşullar dahilinde, üyelik sona erme tarihine kadar yararlanabilecektir.

Üye, Bymusstafa-Mustafa Şahin’na, www.bymusstafa.com’dan giriş yaptığında, üyenin giriş yaptığı ilgili tarayıcıya erişim bilgilerini kaydetme ya da hatırlatma onayı vermesi durumunda, üye kişisel verilerinin ilgili tarayıcıda görüntülenebilir olmasına olanak sağlamış olacaktır. Bu durumda 3. Kişiler tarafından üyenin kişisel bilgilerine erişimi söz konusu olur ise sorumluluk üyenin kendisi olacak, OR-PA sorumlu tutulamayacaktır.

Taraflar birbirlerine çağrı merkezini arayarak, web sitesi üzerinden, yazılı veya e-posta bildirimi ile 10(on) gün önceden bildirerek işbu Sözleşmeyi feshetmekte ve üyeliği sona erdirmekte serbesttirler.

Üye Bymusstafa-Mustafa Şahin’e bu form ile açıkladığı ve diğer şekillerde açıklayacağı bilgilerinin doğru olduğunu, bunlarda değişiklik olması halinde bunları güncelleyeceğini, söz konusu bilgilerin gerçeğe aykırı olması, veya gerçeğe aykırı gelmesi sebebiyle Bymusstafa-Mustafa Şahin nın maruz kalabileceği her türlü zararı karşılayacağını, uyuşmazlık dahilinde Bymusstafa-Mustafa Şahin KART PROGRAMI kayıtlarının kesin delil sayılacağını kabul eder.

Üye, Bymusstafa-Mustafa Şahin’E verdiği bilgileri Bymusstafa-Mustafa Şahin ’nın iş ortakları ve kampanya ortağı diğer kurum ve kuruluşlarla, paylaşılan kurum ve kurumların hiç bir surette iletişim kurmaması kaydıyla üyenin bu sözleşme kapsamında verdiği Kişisel Verilerin işlenmesi ve Kullanımı İzni kapsamında paylaşabileceğini kabul ve beyan eder. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişiler verilerin korunmasına ilişkin politikalarına ve detaylı bilgilendirmeye www.bymusstafa.com web sitesinde yer alan “Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması” kısmından ulaşabilirsiniz.

Bymusstafa-Mustafa Şahin. (VERİ SORUMLUSU)

ADRES: Aktekke mahallesi yalçın cad. bartuçuoğlu avm. kat:1 no:69

TELEFON: 03662127225

 

Bymusstafa-Mustafa Şahin KART PROGRAMI ONAY METNİ

Bymusstafa-Mustafa Şahin tarafından tarafıma iletilen BYMUSSTAFA KART PROGRAMI üyelik koşullarını ve kişisel verilerimle ilgili bilgilendirme metnini okudum. BYMUSSTAFA KART PROGRAMI ÜYELİK KATILIM KOŞULLARINI KABUL EDİYORUM.

Menü